Uddannelse for ledere der leder medarbejdere med høje følelsesmæssige krav

Med udgangspunkt i dine aktuelle udfordringer og din egen praksis som leder får du nye handlemåder og du forbedrer din ledelsespraksis – på 6 dage

Uddannelse for ledere der leder medarbejdere med høje følelsesmæssige krav

Kan du genkende en eller flere af disse situationer?

 • En medarbejder, der plejer at være yderst fornuftig og deltagende, bliver pludselig indadvendt og har mistet det sædvanlige glimt i øjet. Vedkommende siger op, skønt du var sikker på, at hun var glad for jobbet.
 • Du har en let prikkende fornemmelse over ikke at kunne regne ud, hvordan du på en og samme tid indfører en række nye arbejdsgange med fælles kurs, retning, vision og værdier, mens du ikke kan få vagtplanen til at gå op
 • Du tager hjem fra arbejde efter en dag, hvor du ikke nåede noget som helst af det, som stod på din to-do-liste, fordi du tog dig af den ene uforudsete situation efter den anden. Du lyttede, trøstede, var rummelig og problemknuser. Når du nærmere dig dit hjem, mærker du en udmattelse 

Følelsesmæssige belastninger kommer i mange udgaver, som det fremgår af de ovenstående eksempler. I udgangspunktet er følelser en sansning, der vil have os til at reflektere og træffe valg. Men hvor der er mange følelser med stor alvorlighed og dybde, kan vi blive overvældet af dem. Intuitivt ved de fleste af os, at det er hjælpsomt at dele dem og gerne med nærmeste leder. Konsekvensen i et arbejdsmiljø med høje følelsesmæssige krav er derfor, at rigtig meget kan lægge sig på lederens skuldre. Medarbejderen er måske lettet efter samtalen, mens man som leder er mere tynget end før.

Denne uddannelse er netop for dig, der leder i en hverdag, hvor der bliver stillet store følelsesmæssige krav til medarbejdere og dig som leder.

På uddannelsen kommer vi fx til at behandle nedenstående spørgsmål og dilemmaer:

 • Hvordan bliver du ved med at være en leder, der kan stå distancen dag efter dag, uge efter uge, år efter år?
 • Hvordan understøtter du belastede medarbejdere og undgår sygemeldinger pga. høje følelsesmæssige krav
 • Hvordan bliver du skarp på at omsætte din egen gode viden og erfaring til glæde for dig selv, dine medarbejdere og de øvrige deltager på kurset
 • Hvordan får du i hverdagen tid, plads, overskud til at praktisere egenomsorg til dig selv?
 • Hvordan arbejder du aktivt med din egen relationskompetence til gavn for dit virke som leder?

Hvad får du ud af at deltage?

Du får et personligt læringsforløb skræddersyet til dig med din unikke erfaring og personlighed. Gennem forløbet vil du lære at genkende både dine medarbejderes og dine egne reaktioner på de udfordringer, du møder, hvilket vil hjælpe dig med bedre at forstå og reagere på svære situationer i arbejdet.

Hvordan er denne uddannelse anderledes end andre uddannelser?

Denne uddannelse er centreret omkring dig som leder. Teorier spiller en mindre rolle, da fokus primært er, at din læring tager afsæt i dine aktuelle udfordringer og din egen praksis som leder med henblik på at give dig nye konkrete handlemåder og derved forbedre din ledelsespraksis. Teorier anvendes kun, når de bidrager til at belyse dine hverdagsproblemer på en ny måde.  

Vi tilpasser læringen til dig som leder med alle dine erfaringer og sårbarheder, hvilket giver dig et personligt udviklingsforløb uden ekstra læsning eller præstationspres.

Den væsentligste viden fra uddannelsen får du i den læring, der sker, når din egen praksis, erfaringer, færdigheder, følelser og reaktionsmønstre kobles med refleksionsøvelser og supervisionsøvelser.

 Maiken og Hans, dine undervisere, skaber et inkluderende læringsrum med smil, latter og udvikling i fokus, samtidig med at de udfordrer dig på en tryg måde.

 Med kun 16 deltagere på uddannelsen er der rig mulighed for din personlige udvikling og læring.

Uddannelsen er delt i tre moduler, som hver er på to dage, der ligger i forlængelse af hinanden med overnatning på kursusstedet.

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Høje følelsesmæssige krav
Hvad er høje følelsesmæssige krav? Hvordan viser de sig? Hvordan kan du som leder genkende dem? 
På dette modul dykker vi ned i, hvad der er på spil på din arbejdsplads, og vi undersøger, hvorledes din personlighed påvirker din ledelse af dine medarbejdere. 
Vi kommer bl.a. rundt om belastningspsykologien og afdækker hvilke forhold, der kan presse trivslen på din arbejdsplads. Du vil komme til at kigge på de dynamikker, der er på spil i din organisation, så du fremover kan navigere mere roligt og afbalanceret. 
Det væsentlige i dette modul er, at du lærer at forstå netop din egen måde at agere på, når du bliver mødt af høje følelsesmæssige krav i din hverdag. Du bliver skarp til at genkende, når patienter/borgere/brugere/klienters følelsesmæssige kaos smitter personalet, ligesom du genkender, hvordan dette pres bevæger sig videre til dig. Denne genkendelse er første skridt mod, at du kan udvikle flere strategier og handlemåder for din måde at udøve ledelse på. 

Modul 2: Belastninger og urealistiske krav
På mange arbejdspladser er der en række krav og udfordringer, som kan synes vanskelige at løse på en og samme tid. Måske er der personalemangel eller perioder med stor arbejdsmængde, store forandrings- og/eller udviklingsprocesser, omstruktureringer eller krav om effektiviseringer, som kan være svære at nå i mål med.

Disse forhold kan kommer til udtryk som følgende udfordringer: Hvordan kan store følelsesmæssige belastninger og urealistiske krav blive til fx moralsk stress for dine ansatte? Hvordan takler du det? Hvordan påvirker det dig? Hvordan kan du takle deres udmattelse uden at blive lammet at skyld og skam? Hvordan rummer du det og beholder handlekraften i din ledelse?

I dette modul bliver der fokus på din egen trivsel som leder. Din personlighed, dine rammer for dit arbejde, dine reaktionsmønstre og dine egne strategier - gode som dårlige - til at håndtere den stress, du formentlig mærker fra tid til anden. Dertil kommer, hvordan du rummer, håndterer og møder dine ansattes udmattelse, stress, empatitræthed, uden at du slider dig selv i stykker for at passe på dine ansatte.

Modul 3: Frustration, brok, vrede og konflikter mellem ansatte
Udmattelse kan forklæde sig som frustrationer, brok, vrede og konflikter mellem ansatte. Det kan også blive til ligegyldighed, forråelse over for klienterne/ borgerne/brugerne/patienterne eller vrede rettet mod ens ledere eller mod hele organisationen. 
Hvordan kan du som leder stå roligt og bevare de gode konstruktive reaktionsmønstre, når du bliver mødt af et stormvejr af følelser fra dine ansatte? Hvordan møder du en sur, vrissen medarbejder, der har benyttet sig af din ’åben-dør politik’ og bruger din sparsomme tid på at skælde ud over alt og alle. Kan du mon nedtrappe situationen, når dagsorden for dit personalemøde er blevet ’kuppet’ af en mindre skare af frustrerede medarbejdere?

I dette modul lærer du, hvordan du som leder genkender disse forklædninger, og hvordan du finder handlemuligheder.

Fælles for alle tre moduler er, at dagene veksler mellem teorioplæg, refleksioner over egen praksis, personlig udvikling i din rolle som leder samt supervision på dine udfordringer/problemer/ hverdagsbøvl. 

Uddannelsen er for dig der:

 • Er leder for medarbejdere i job med høje følelsesmæssige krav
 • Er villig til at deltage aktivt og medbringe din nysgerrighed, sårbarhed og tvivl
 • Er villig til at medbringe dine egne eksempler fra hverdagen som udgangspunkt for læring

Hvem kan deltage?

Uddannelsen er for ledere, som leder medarbejdere i et job med høje følelsesmæssige krav. Det kan fx være, at du er leder på et sygehus, et plejehjem, et psykiatriske tilbud, et sociale opholdssted eller et handicaptilbud.

Du skal være villig til at deltage aktivt. Der er intet krav om litteraturlæsning, da læringsfokus er på dig og din udvikling. Du skal være indstillet på at medbringe din nysgerrighed, din sårbarhed, din tvivl, dine erfaringer og at medbringe eksempler fra din praksis, som kan danne grundlag for din læringsproces. Du får udbytte af uddannelsen, uanset om du er en erfaren leder eller forholdsvis ny på posten, da emnerne vil blive knyttet til din personlige udviklingsvej som leder, og alle får værdi af passe på sin egen trivsel og udvikle flere konstruktive hånderingsstrategier.

 

Dine undervisere på uddannelsen

Maiken Baagøe Christensen

Maiken Baagøe Christensen er arbejds- og organisationspsykolog. Dertil har hun en specialistuddannelse i arbejds- og organisations-psykologi. Hun har mange års erfaringer med arbejdspladser med høje følelsesmæssige krav. Maiken har bl.a. tidligere arbejdet med børn, unge samt med voksne i psykiatrien. Hun har i årevis fungeret som supervisor for både medarbejdergrupper og ledere på arbejdspladser med høje følelsesmæssige krav.

Maiken er intens i sit nærvær, og som idealist brænder hun for arbejdspladser, hvor man tager sig af andre mennesker. Denne passion har bragt hende vidt omkring og blandt andet givet hende en stor erfaring med politisk styrede organisationer. Du vil formentlig opleve Maiken som en varm, opmærksom konsulent, der med en smil på læben tør udfordre dig der, hvor skoen trykker.

Hans Marstrand

Hans Marstrand har mange års erfaring med arbejdspladser, hvor der er høje følelsesmæssige krav, ligesom han har stor erfaring med håndtering af disse både gennem ledelse af belastede medarbejdere og forståelsen af vigtigheden af lederens egenomsorg. 
Hans har en master i ledelse og organisationspsykologi samt sidefag i psykologi. Hans er oprindeligt uddannet teolog og har virket som sognepræst i 15 år. Fra præstearbejdet kender han både omgangen med følelsesmæssigt belastede mennesker og vigtigheden af at være opmærksom på egenomsorgen.

Hans bidrager med erfaring om, hvordan vi kan stå tæt på de eksistentielle kolbøtter, som liver nogle gange uddeler. I Hans vil du opleve en konsulent, der møder dig oprigtigt med en underspillet jysk lune.

Praktisk information

Tid og sted

Uddannelsen  holdes på Gammel Brydegaard på Fyn. Stedet er placeret i naturskønne omgivelser. Naturen bruges aktivt på uddannelsen til at fremme din læring, din ro og dit velbefindende.

Intern, virksomhedsrettet uddannelse
Uddannelsen kan også bookes som en intern uddannelse, særligt målrettet en enkelt organisation. Hvis du er interesseret i denne mulighed, bedes du kontakte Maiken på mbc@crecea.dk 

Din investering

Din investering i at blive en leder der endnu bedre kan lede medarbejdere med høje følelsesmæssige krav er kr. 27.000 ekskl. moms. Dette dækker over moduler, som gennemføres som 3 x 2 dage.

Af hensyn til gruppens fælles trivsel og gruppedannelse er det obligatorisk at bo og overnatte på kursusstedet sammen med resten af gruppen. 
Der er aftalt en pris med Gammel Brydegaard på 7.620 kr. for den samlede overnatning og forplejning.