Konflikter og uenigheder er en del af livet. 

Hvis de håndteres konstruktivt, rummer de potentiale for udvikling af et team, en relation, måden at løse en opgave på osv. Uløste konflikter, som udvikler sig destruktivt og optrappes, dræner derimod både medarbejdere og ledere for tid og energi.

Konflikter kan opstå både mellem kolleger og med borgere/kunder/ klienter/patienter. Hvis konflikter opstår mellem kolleger, vil det ofte påvirke det psykiske arbejdsmiljø i hele afdelingen. Fokus vil langsomt glide væk fra kerneopgaven og energi vil blive brugt på at vedligeholde konflikten.
Forebyg konflikter på arbejdspladsen

For at forebygge konflikter mellem kolleger er det vigtigt at skabe en arbejdspladskultur, som kan rumme uenigheder og bruge dem konstruktivt, og hvor man forebygger og håndterer konflikter som en vigtig del af arbejdet.

Noget af det man kan gøre for at forebygge konflikter er:

 • Sørg for klare mål for alle
 • Afstem forventninger, særligt når opgaver kræver samarbejde på tværs af faggrupper/funktioner/afdelinger/geografi
 • Håndter organisatoriske forandringer konstruktivt
 • Hold øje med at balancen mellem krav og ressourcer er tilpas
 • Skab en kultur, hvor man lærer af fejl og løbende giver/modtager feedback
 • Sørg for god introduktion og oplæring af nye medarbejdere
 • Giv fysiske rammer, der passer til opgaven (fx ro til fordybelse, møderum til telefonmøder osv.)

Hvis konflikten er eskaleret
Hvis en konflikt er eskaleret, er det vigtigt at overveje, hvem der skal involveres. Har I selv ressourcerne og kompetencerne til at håndtere situationen, eller har I brug for ekstern hjælp?

Hvis I forsøger at håndtere konflikten internt, vil det ofte være godt at starte med at få fokus tilbage på den fælles opgave: Vi går på arbejde for at løse en opgave – det er vi alle fælles om.

Hjælp fx parterne med at afklare:

 • Hvad skal de løse sammen/ hvor kommer de i vejen for hinandens opgaveløsning?
 • Tid/ressourcer: Hvad har de at gøre med?
 • Ansvar: Hvad har de hver især af ansvar for opgaven
 • Behov: Hvad har de brug for at den anden gør – i forhold til opgaven

Hvis konflikter får lov at optrappes over længere tid, uden at der bliver grebet ind, er der risiko for, at opstår negative handlinger som fx bagtalen, bevidst tilbagehold af information eller ignorering; måske vil en eller flere af parterne endda opleve sig mobbet.

Ønsker du mere viden? 
Så læs også denne artikel om konflikter og hvorfor man kan være godt tilfreds, hvis en konflikt stadig "larmer".

Læs artiklen her

Del

Kontakt

Kontakt

Daniel Mærsk

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Kontakt

Signe Ferrer-Larsen

Arbejds- og organisationspsykolog, aut. Specialist

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere