Få mere viden om stress og håndtering af stress

Stress er en udfordring på mange danske arbejdspladser, og stress er forbundet med både store menneskelige og økonomiske omkostninger. Ifølge NFA angiver 95 % af de stressramte danskere i 2016 arbejdet som primær eller medvirkende årsag til at de føler sig stressede. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen tager stress alvorligt.
Stress skal håndteres i fællesskab

Stress rammer den enkelte men skal altid håndteres i fællesskab på arbejdspladsen. At skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress tager tid og kræver vedvarende fokus i hele virksomheden.

Et vigtigt første skridt kan være at arbejdspladsen formulerer en politik eller et sæt retningslinjer på stressområdet, og sørger for at alle ansatte kender disse.

Alle skal have viden om stress

Derudover kan en vigtig del af at opspore stress før det bliver skadeligt være at alle ansatte har en grundlæggende viden om, hvad stress er og hvordan man spotter det. Noget af det, man kan være opmærksom på, er:

  • En kollega, der ikke er som han/hun plejer at være, f.eks. spiser ikke frokost sammen med os andre mere, deltager mindre i det sociale, virker kort for hovedet eller ked af det, laver fejl og glemmer ting
  • Det har stået på gennem en længere periode
  • Der er ustabilt fremmøde eller drypvist sygefravær

Klarhed over roller og ansvar

Ledelsen har naturligvis et særligt ansvar, når det kommer til at tage hånd om stress på arbejdspladsen. En leder skal vide, hvordan en stressramt medarbejder skal hjælpes, og hvordan der tages hånd om den ramtes kolleger. Det er vigtigt at sikre, at alle ledere er klædt på til dette.

Et dilemma kan være, at mange ledere selv rammes af stress, hvilket gør det svært at håndtere stress hos andre. Derfor bør stress og trivsel være i fokus på alle niveauer i en organisation – fra topchefen til medarbejderen.

Det er selvfølgelig ikke lederens ansvar alene at skabe et arbejdsmiljø uden stress. Kollegagruppen har også et ansvar for at passe på og hjælpe hinanden. At løfte dette ansvar som kollegagruppe kræver kendskab til konkrete handlinger. Hvornår og hvordan tager man kontakt til en kollega, der er ramt af stress? Hvor kan man få hjælp, hvis der er behov for det?

Vil du vide mere om, hvad man kan gøre som kollega til en stressramt?

Læs blogindlægget "Hjælp en stressramt kollega"

Tal med hinanden om stress og trivsel

Stress er ofte forbundet med følelser af skyld og skam – både hos den ramte og hos omgivelserne. For at nedbryde de tabuer, som stadig er forbundet med stress, er det vigtigt, at man på arbejdspladsen sætter stress på dagsordenen. Det kan være på møder i arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalg, på personalemøder og ved 1:1 samtaler mellem leder og medarbejder.

Et vigtigt grundlag for at skabe et arbejdsmiljø uden stress er, at der er god dialog; både mellem leder og medarbejdere og kolleger imellem. Åbenhed og en kultur hvor det er ok at sige det, hvis man oplever symptomer på stress, og hvor det bliver taget alvorligt hvis man siger fra, er vejen til at forebygge skadelig stress.

 

Kontakt

Kontakt

Daniel Mærsk

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Kontakt

Maja Frahm Oue

Socialrådgiver, psykoterapeut

Kontakt

Kontakt

Signe Ferrer-Larsen

Arbejds- og organisationspsykolog, aut. Specialist

Kontakt

Tine Ravn Holmegaard

Arbejds- og organisationspsykolog, aut., specialist

Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere