Arbejdsmiljøsorganisationen (AMO)

AMOs opgaver 

AMO skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge nye. 

I dag er der flere forskellige måder at organisere sit arbejdsmiljøarbejde og sin arbejdsmiljøorganisation på.

En arbejdsmiljøorganisation består typisk af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der danner arbejdsmiljøgrupper. I større virksomheder (mere end 35 ansatte) er der også et arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøopgaver
Arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisationen har ansvaret for, at en lang række opgaver i relation til arbejdsmiljøet bliver løst forsvarligt, og at de sammen påvikrer kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.

I den sammenhæng er det væsentligt, at organiseringen er klar og tydelig samtidig med, at ansvaret for de forskellige opgaver er fordelt.

Her er en kort gennemgang af, hvem der har ansvaret for hvad, når det gælder arbejdsmiljø.

Som medarbejder har man ansvar for:

  • At følge de instrukser, der bliver givet. Og altså fx tage høreværn på, når det er påkrævet
  • At påpege de fejl, man oplever og ser – og rette dem, hvis man kan
  • Give arbejdsmiljøorganisationen eller lederen besked om fejlen, hvis man ikke kan rette den
  • Ser en medarbejder fx et søm i væggen, som man kan rive sig på, kan man selv forsøge at fjerne det. Hvis det ikke er muligt, skal man give beskeden videre. 

Som leder har man ansvar for

  • At gøre noget ved de fejl, som man opdager, eller som medarbejdere påpeger
  • Kan du ikke løse problemet, skal du sende det videre i systemet - i sidste ende til arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har man ansvar for

  • Har det endelige ansvar for at gøre noget ved de fejl, som du opdager eller bliver gjort opmærksom på fra medarbejdere eller leder

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er fx:

Del