CRECEA

Et sundere Danmark.
Én virksomhed ad gangen.

Ny APV model på Lokalcenter Rosengård

Vil du, som Mette fra Lokalcenter Rosengård, være i stand til at prioritere og sikre, at du handler på de relevante APV-problemer? Vil du også have et system, der giver overskud – selv overfor Arbejdstilsynet? Læs hele casen her

Find din konsulent

Find den du søger i CRECEA, eller bliv klogere på hvem vi er, og hvad vi kan.

Find din konsulent her

 

Vores ydelser

Få overblik over de ydelser som er med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Søg 80 % i tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Pr. 20. april 2022 kan følgende søge om 80 % tilskud til forbedringer af arbejdsmiljøet:

Private virksomheder med op til 100 ansatte + P-enhed
Offentlige arbejdspladser med max 50 ansatte + P-enhed

Læs mere om puljen her
ATEX rådgivning

Den billigste løsning er ikke altid den bedste løsning

Det er CRECEAs ATEX-rådgivning hos Alfa Laval et eksempel på.

Her resulterede den rigtige rådgivning i det rigtige leverandørvalg, der sparede virksomheden for store omkostninger.Læs hele casen fra Alfa Laval her

Psykisk arbejdsmiljø

Lederuddannelse

Det nationale stresspanel fra 2018 anbefalede, at ledere skal trænes i at forebygge og håndtere stress og blive bedre klædt på til at forebygge mistrivsel.

CRECEA har udviklet en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, der på 4 dage giver ledere viden, værktøjer og kompetencer til at kunne forebygge og håndtere psykiske belastninger som en pro.

Læs mere om uddannelsen her

Online rådgivning - få en visuel vurdering

Hvis du vurderer, at forholdene ikke er til et fysisk møde, eller du er i tvivl om et fysisk møde er nødvendigt, kan du altid komme i kontakt med CRECEA online.

Har du en problemstilling, du ønsker sparring på, kan du filme den - fx med din mobiltelefon og lade en konsulent vurdere problemet. Herefter vil konsulenten kunne afgøre, om et besøg er nødvendigt, eller om I kan finde en løsning uden et besøg.

Kontakt CRECEA på 70108600, mail crecea@crecea.dk eller kontakt en konsulent.En psykologordning er det professionelle beredskab

Muligheden for at sende medarbejdere til psykolog ved CRECEA er for Kamstrup som at have en god forsikring. Man tænker ikke nødvendigvis over forsikringen i hverdagen, men når man har brug for den, skal den virke og være professionel.

Læs hele artiklen

Redskab til måling af trivsel

CRECEA tilbyder et spørgeskema CRECEA Trivselsundersøgelse, som er udviklet af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø til at måle trivslen på arbejdspladsen.

Medtronic har som den første virksomhed anvendt spørgeskemaet.

Læs hvad Kristian Kaas, HR Partner i Danmark fik ud af at bruge det validerede spørgeskema
CRECEA Arbejdsmiljøkurser

Kurser der skaber et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøuddannelsen Efteruddannelse Firmakurser